muur met opening

erfafscheiding met raam

Regels rondom erfafscheiding met raam